ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОГРАМИТЕ ЗА II, VI И VIII КЛАС

Начало » Последни публикации

11.03.2016

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование обсъди и прие учебните програми  за II, VI и VIII клас с направените предложения и становища на свое заседание в петък вечерта.

В него взеха участие представители на национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции, както и експерти от Министерството на образованието и науката. В заседанието участва и заместник-министърът Диян Стаматов. Членовете на съвета  одобриха и графика за обученията на експерти и педагогически специалисти за прилагане на новите учебни програми и стандарти.

Представените на съвета програми за II, VI и VIII клас по български език и литература, история и цивилизации, музика, и графикът на обученията отразяват получените становища в хода на обсъжданията. Очаква се идната седмица те да бъдат представени официално и одобрени от министъра на образованието и науката.

Социалните партньори потвърдиха ефективността на цялостната организация на Министерството на образованието и науката за подготовка на системата на средното образование за промените, които настъпват след 1 август 2016 г., когато влиза в сила Закона за предучилищното и училищното образование.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“