ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: ТРЯБВА ДА ИМА ПЪЛНА ПРОМЯНА В УЧИЛИЩНАТА ПРАКТИКА

Начало » Последни публикации

12.03.2016

Трябва да има пълна промяна в училищната практика. Изключително голямо съсловие сме и до всички трябва да стигне това, което се подготвя, каза пред директори на училища и детски градини, и педагози от Варна заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, като се позова на вече преминали из страната обсъждания на проекти на учебни програми за втори, за шести и за осми клас. Това се случи по време на представянето и дискусия върху проекти на държавен образователен стандарт (ДОС) за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти и директорите,  ДОС за предучилищното образование, ДОС за информацията и документацията, ДОС за институции. Те са подготвени във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Стаматов не скри, че трудностите в практиката на педагозите са „на всяка крачка“ и добави: Трябва да сме гъвкави. Стандартът трябва да стигне до всеки един от системата.

Представителите на варненската учителска гилдия зададоха редица въпроси, свързани с практиката на ръководенето на училищата и детските градини – назначаване, атестиране на учителите, възможностите за професионална кариера, получаване на по-висока професионално-квалификационна степен и др.

В заключение заместник-министър Стаматов каза, че се надява колегията да се запознава с предлаганите образователни стандарти задълбочено и след като се осмислят детайлите, да се дават предложения и да се изразяват критики.

На съвещанието, проведено в гр. Банкя, взеха участие и отговориха на въпроси директори на дирекции в МОН. На дискусията присъстваха и представители на РИО - Варна и на Община Варна.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“