ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 11,5 МЛН. ЛВ. ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Начало » Последни публикации

16.03.2016

Правителството отпусна 11 522 146 лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Средствата са за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно. Изчислени са при индикативна бройка от 15 434 лица.

Ресурсът се осигурява от бюджета на Министерството на образованието и науката. С предоставените средства ще бъдат възстановени разходи на педагогически персонал в общинските детски градини, училища и обслужващи звена до 100% за 2016 година.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“