МОН ПРЕДЛАГА 9 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

17.03.2016

Министерство на образованието и науката е готово с проектите на 9-те национални програми за развитие на средното образование, по които всяка година се отпускат средства над предвидените в бюджета на детски градини и училища. Тази година средствата са в размер на 50 394 000 лева.

Програмите са: „Оптимизация на училищната мрежа”, „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, „Роден език и култура зад граница”, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна учебна среда”, „Без свободен час в училище“, „Развитие на педагогическите кадри”, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

За първа година в новата програма „Информационни и комуникационни технологии“ ще бъдат включени и детски градини. Планира се в 30% от яслите и детските градини да бъдат внедрени модерни технологии в образователния процес.

По програма „Достъпно и сигурно училище“ с общ бюджет 2 млн. лева държавните училища могат да кандидатстват с проекти  за видеонаблюдение, монтиране на паник бутони и други мерки за охрана. Новият модул „Сигурност“ се въвежда заради зачестилите случаи на физическа агресия между ученици, родители и ученици, родители и учители, проблеми с наркоразпространението, повишената терористична обстановка, както и ограничените финансови възможности на училищата.

Осигуряват се и средства за подпомагане обучението на талантливи ученици, за развитие на педагогическите кадри, за обучение на българските деца в чужбина, както и за националното стандартизирано външно оценяване. 2 634 000 лева е бюджетът на програма „Ученически олимпиади и състезания“, а други 2 млн. лева - за изплащане на възнаграждения на учители, които заместват свои колеги, за да няма свободни часове,  така се осигурява непрекъснат учебен процес. И двете мерки ще дадат стимул на учителите да развиват талантите на учениците, както и децата да не пропускат уроци.

Детските градини ще получават 100% от средствата за обезщетения на персонала тази година, пише в проекта на програма „Оптимизиране на училищната мрежа“ за 2016 г. През миналата година средствата за тях бяха до 50%. За оптимизиране на училищната мрежа са предвидени общо 24 860 000 лева.

 

Програмите са публикувани на страницата на МОН в рубриката „Проекти на документи“ за обществено обсъждане.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“