МОН ПРЕДЛАГА 9 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

17.03.2016

Министерство на образованието и науката е готово с проектите на 9-те национални програми за развитие на средното образование, по които всяка година се отпускат средства над предвидените в бюджета на детски градини и училища. Тази година средствата са в размер на 50 394 000 лева.

Програмите са: „Оптимизация на училищната мрежа”, „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, „Роден език и култура зад граница”, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна учебна среда”, „Без свободен час в училище“, „Развитие на педагогическите кадри”, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

За първа година в новата програма „Информационни и комуникационни технологии“ ще бъдат включени и детски градини. Планира се в 30% от яслите и детските градини да бъдат внедрени модерни технологии в образователния процес.

По програма „Достъпно и сигурно училище“ с общ бюджет 2 млн. лева държавните училища могат да кандидатстват с проекти  за видеонаблюдение, монтиране на паник бутони и други мерки за охрана. Новият модул „Сигурност“ се въвежда заради зачестилите случаи на физическа агресия между ученици, родители и ученици, родители и учители, проблеми с наркоразпространението, повишената терористична обстановка, както и ограничените финансови възможности на училищата.

Осигуряват се и средства за подпомагане обучението на талантливи ученици, за развитие на педагогическите кадри, за обучение на българските деца в чужбина, както и за националното стандартизирано външно оценяване. 2 634 000 лева е бюджетът на програма „Ученически олимпиади и състезания“, а други 2 млн. лева - за изплащане на възнаграждения на учители, които заместват свои колеги, за да няма свободни часове,  така се осигурява непрекъснат учебен процес. И двете мерки ще дадат стимул на учителите да развиват талантите на учениците, както и децата да не пропускат уроци.

Детските градини ще получават 100% от средствата за обезщетения на персонала тази година, пише в проекта на програма „Оптимизиране на училищната мрежа“ за 2016 г. През миналата година средствата за тях бяха до 50%. За оптимизиране на училищната мрежа са предвидени общо 24 860 000 лева.

 

Програмите са публикувани на страницата на МОН в рубриката „Проекти на документи“ за обществено обсъждане.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“