КУНЕВА: ВЯРВАМ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, И ФАКУЛТЕТА ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ РАБОТЯТ ЗАЕДНО

Начало » Последни публикации

18.03.2016

Спорът между ректорското ръководство на Технически университет – София, и Факултета по компютърни системи и управление е по две линии - назначаването на допълнителни бройки преподаватели и начина на разпределение на субсидията от държавата.

Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в парламента в отговор на въпрос от народния представител Борислав Иглев за проблем с провеждането на занятия във Факултет „Компютърни системи и управление“ в Техническия университет  - София.

Министър Кунева съобщи, че в министерството бяха проведени срещи с ръководствата на Университета и на Факултета. Бяха анализирани причините за възникналите проблеми и възможностите за тяхното разрешаване. И двете страни поеха ангажимент в кратки срокове да предприемат необходимите стъпки за нормализиране на работната атмосфера, уточни тя.

Вицепремиерът Кунева изтъкна, че след като интересът към обучението по комуникационна и компютърна техника е голям, академичното ръководство на Техническия университета ще осигури необходимия преподавателски състав. През 2015 г. с решение на Академичния съвет на ТУ – София, са обявени 15 конкурса за асистенти за нуждите на факултета, но са заети само 5 места. През февруари 2016 г. е прехвърлен хабилитиран преподавател от друг университет, а в края на март 2016 г. предстои обявяването на конкурси за 4 нови асистентски места във Факултета.

През последните две учебни години, за да се стимулират преподавателите във факултета, е взето решение хоноруваните и наднормените часове във Факултет „Компютърни системи и управление“ да се заплащат почти 2.5 пъти по-високо, отколкото в другите факултети. В резултат на това средната годишна работна заплата във факултета за 2015 г. е 22 271 лева при средна за университета 14 000 лева.

Кунева изрази убеденост, че ще се направи възможното Факултетът и ръководството на Техническия университет – София, да работят заедно.

Според министъра спокойната атмосфера в учебните заведения е важна за всяко висше училище. Това е условие, без което не може да се провеждат нормални занятия. По тази причина всеки проблем, който се появява във висшите училища и застрашава интересите на обучаващите се, не трябва да бъде подценяван.

Министърът на образованието и науката изрази принципното разбиране на МОН, че трябва да бъдат стимулирани висши училища, които развиват характерни за тях професионални направления, на база резултатите от рейтинговата система на висшите училища, както и приоритетни професионални направления в отговор на настъпващите промени в пазара на труда.

Тази политика намира особено силно проявление в последните изменения в Закона за висшето образование чрез приоритизация на конкретни професионални направления, както с финансирането и с определянето на приема на студенти и докторанти при нови ред и условия, отчитащи качеството на обучението и реализацията на студентите.

          

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“