МИНИСТЪР КУНЕВА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИ РЕСОРИТЕ НА ЗАМЕСТНИЦИТЕ СИ В МОН

Начало » Последни публикации

30.03.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която определи функциите на заместниците си.

Новият зам.-министър на образованието и науката Красимир Киряков ще координира дейностите, свързани с управлението на средствата от структурните фондове и международните образователни програми. В неговия ресор са международното и европейското сътрудничество и управлението на програмата „Еразъм+“.

Проф. Николай Денков ще координира дейностите, свързани с провеждането на държавната политика в сферата на висшето образование и в системата на науката.

Диян Стаматов координира политиката в системата на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, организацията и контрола  на образователния процес и на образователното съдържание, образователната интеграция, достъпа до образование, квалификацията и развитието на учителите и социалния диалог.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“