ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМАТОВ УЧАСТВА В ОТКРИТ ЧАС ПО ИСТОРИЯ ЗА ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

30.03.2016

По покана на учениците от XII Б клас на 22-ро СОУ СОУ „Г. С. Раковски“ в София зам.министър Диян Стаматов присъства на открит час по история и цивилизация на тема „Запознай младите с комунизма“, в който ученици изнесоха презентация за престъпления на тоталитарния режим след 1944 г., в т.ч и за лагерите Белене и Куциян. Учениците изгледаха филма „България забранена истина“.

Трудно се говори след такъв филм, обърна се към тях Диян Стаматов. Вие живеете в друго коренно различно време, родени сте по време на прехода към българската демокрация. Но трябва да знаете за нещата, които са се случвали от различни гледни точки - представени от учители, от историци, представени от медии, както е и в този филм, за да може никога да не позволите подобни неща да се случат отново, коментира заместник-министърът.

Сред гостите на открития урок бе и Стоян Райчевски, историк и автор на изложбата „България 1944-1989. Забранена истина“. Инициативата „Запознай младите с комунизма“ цели да фокусира вниманието и да провокира интереса на младите хора към периода 1944-1989 г. в България, като изгради достоверна и обективна представа за него.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“