ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ И ПРЕЗ 2016 Г.

Начало » Последни публикации

30.03.2016

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени способности в областта на науката и изкуството, класирани на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национални и международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско и балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство.

Еднократното финансово подпомагане на даровитите деца е в размер до 195 лева, а едногодишните им стипендии са по 135 лева месечно. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“