ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ: ЩЕ ИМА ПРОЗРАЧНОСТ И ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА НОИР

Начало » Последни публикации

05.04.2016

Очаквам проектите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да стартират максимално бързо,  при стриктно спазване на правилата, финансова отчетност и прозрачност. Това заяви днес вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при  представянето пред журналисти на своя заместник Красимир Киряков.

Кунева съобщи още, че е предложила на проф. Николай Денков да поеме ресора наука и висше образование, но той е предпочел да се върне към предишните си занимания и премиерът Бойко Борисов е разписал молбата му за напускане. 

Министърът заяви, че към момента има забавяне на част от процедурите по оперативната програма и съответно навременното стартиране на някои от заложените мерки. Именно затова избрах човек, който има опит в работата по европейски проекти. По думите на министъра една от забавените мерки е проектът „Твоят час“ на стойност 140 млн. лева. Изоставане има и в мерките, свързани с наука. Кунева коментира изрично, че не става въпрос за нарушения, за изоставане, което може и ще бъде наваксано.

Според Кунева няма да е редно и средствата по програмата да се насочват основно към сградния фонд, който и без това на места пустее, а не към производство на научни продукти. Министърът благодари на проф. Денков за работата му в областта на висшето образование и обвързването на обучението в университетите с потребностите на пазара на труда.

Зам.-министър Красимир Киряков увери, че ще има професионално отношение при управление на програмата, благодарение на своя опит ще използва методики и техники, които да гарантират резултати на проектите, както и пълна прозрачност на процедурите и оценките. Той вече е разговарял с ректори на висши училища и с ръководството на БАН при всеки появил се проблем, в динамично темпо, министерството да събира учени за консултации. Целта е процесът на програмиране, договаряне на средствата и изпълнението на проектите, да гарантират резултати. Зам.-министърът увери, че ще изисква от служителите в министерството да дават максимално полезна информация на бенефициентите, за да подготвят своите проекти. Без криене и не вдигане на телефоните, каза той.

Киряков смята, че при одобряването на проектите, трябва да се поставя акцент върху полезните неща за институтите – да се инвестира в реконструкция, лаборатории и оборудване. В противен случай не е възможно да заработят центровете за върхови постижения. Зам.-министърът посочи, че при създаването на партньорства между научни колективи и бизнеса водеща роля трябва да има научното звено. Ректорът носи отговорност за финансовите разходи и той има право да управлява работата по проектите, посочи Киряков. По думите му това е защита на публичния интерес – важно е какъв продукт остава в университета или института след приключването на проекта.

Меглена Кунева подчерта, че МОН работи в диалог с БАН и научните среди. Науката е в центъра на нашето внимание, изтъкна тя. Министърът очаква проектите по програмата да стартират при отстраняване на всякакви възможности за конфликт на интереси.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“