ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ КУНЕВА: УСЕЩА СЕ НУЖДАТА ОТ МЕНИДЖЪРИ ДО РЕКТОРИТЕ

Начало » Последни публикации

05.04.2016

В бордовете на университетите започва да се усеща нуждата от мениджър до ректора или декана. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на дискусията „Научните чудеса на България“, която се проведе в Българската академия на науките. Темата за мениджърите си проправя път и безспорно това е работеща световна практика, която обаче трябва да бъде внимателно помислена преди да бъде прилагана, за да са ясни целите и отговорностите, подчерта тя. Софийският университет вече обяви конкурс за мениджър. 

В българското висше образование се счита за "срамно" да се говори за бизнес, но всъщност то е бизнес със своите особености. И докато деканът или ректорът е много повече уважаван учен заради неговите академични постижения, то именно мениджърът е този, който трябва да поеме административно-стопанската част на управлението, каза Кунева.

Според нея все повече водещ елемент във финансирането трябва да бъде възможността за реализация – както за национална, така и за глобална. Липсват софтуерни специалисти, има излишък от икономисти – така е през последните 15 години и така ще бъде през следващите поне 10. Докато си прехвърляме отговорността между МОН и университетската автономност, се появяват, засега основно в ИТ сектора, множество частни инициативи, които да запълнят празнотата – не с образование, а с обучение, допълни вицепремиерът.

Министър Кунева обяви за важна връзката между бизнеса, науката и образованието. Само така студентите могат да навлязат в същината на работата, да се ориентират и да дадат резултат.

В МОН в момента се работи активно по Програма за подпомагане на младите учени в България, обясни Меглена Кунева. Програмата обезпечава задържането на млади висококвалифицирани специалисти в България, което следва да е основна дългосрочна стратегия и принцип в политиката на страната. Това е нов механизъм за привличане на изявени доктори – изследователи, които да извършват научноизследователска дейност в приоритетните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и въвеждане на иновационно докторантско обучение. 

Министерството на образованието и науката има споразумение с БАН, на базата на което двете страни обединяват усилията си за изработване на програма за подпомагане на младите учени в България. Министерството осигури необходимото финансиране от 2 млн. лв. Основните цели на участието на млади учени в програмата е да се стимулират научно-изследователските проекти, базиращи се на нови оригинални идеи; да се стимулират разработки с ясно изразена полза за обществото; да се обезпечат необходимите условия и заплащане за младите учени, които да гарантират привлекателност на научноизследователската работа. Стипендиантската програма е изцяло на конкурентен проектен принцип и след успешното провеждане на конкурса се предвижда около 2/3 от младите учени в БАН да получат реален шанс за финансиране.

За поредна година МОН залага на националния конкурс „Млади таланти”, каза още Кунева. Участието в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в областта на естествените науки, социалните науки, информационни и комуникационни технологии. За участие в Европейското състезание за млади учени ще бъдат поощрявани  проекти в областта на храненето. Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2016 г. Участието на младите хора в подобен формат изяви ни вдъхва увереност, че конкурсът е форум, който ще продължава да привлича младите таланти на България, готови да поемат по пътя на неизвестните предизвикателства, в търсене и изследване на нови идеи във всички научни области. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“