ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ НА УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

Начало » Последни публикации

05.04.2016

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов отговори на множество въпроси по време на ученическия парламентарен контрол днес. Събитието събра над 150 ученици, представители на училищните парламенти от цялата страна, и е част от форума на ученическите парламенти, работещи по програмата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, който се провежда  от 4 до 7 април 2016 г. в хотел  „ Спорт Палас“ в гр. Сливен.

Могат ли учениците да участват в изработване на учебните планове и програми, да участват в управлението на училището и да има повече интернет технологии в преподаването на уроците, питаха младите парламентаристи. А могат ли да дават оценки на своите учители и да им се гарантира, че образованието, което получават е качествено?

Заместник-министърът отговори на поставените въпроси, като изтъкна, че с новото училищно законодателство се отваря възможност за реално участие на учениците в организирането на образователния процес. Според него възрастните трябва да направят всичко възможно учениците да са щастливи както у дома, така и в училище. Той покани учениците да посетят министерството, където да се срещнат с министъра и да дискутират всички актуални проблеми.

За учениците бе въжен въпросът за провеждането на държавните зрелостни изпити и дали те ще бъдат разделени на модули. Стаматов подчерта, че се готвят промени в организацията на провеждане на матурите, за да се редуцира преписването, но не и във формата за тази година.

Според новия закон учениците ще могат да организират самоуправление в своето училище, като се въвеждат и обществени съвети. Обяснено им бе и каква е процедурата за избор в ученически парламенти.

На въпроси за нови интернет ресурси за обучение заместник-министър Стаматов обясни, че ще могат да разполагат с платформа за дигитални уроци, които ще съпътстват учебниците. Той обърна внимание на ролята на учителите, които са напълно свободни да избират средствата за преподаване, и че според новите програми учителите ще имат повече време за затвърждаване на материала и за упражнения.

На учениците до 4 клас няма да се пишат текущи оценки, но ще има външно оценяване в края на етапа според новия училищен закон. След 10 клас също се предвижда оценяване на знания на общообразователния етап съгласно новата образователна структура, подчерта Стаматов. 

В ученическия парламентарен контрол се включиха още зам.-председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание  Галя Захариева, заместник-областните управители на Сливен, Деян Колев – председател на ЦМЕДТ „Амалипе“, експертът от МОН Йосиф Нунев и началникът на РИО - Сливен, Бисерка Михалева.

Сред темите, които ще се бъдат обсъдени по време на форума през следващите дни, са емоционалното образование и ранните бракове, лидерството и решаването на конфликти, толерантността, доброволческите активности, и др.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“