МОН КАНИ БАНКИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СИСТЕМАТА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Начало » Последни публикации

06.04.2016

Министерството на образованието и науката отправи покана с публикация в „Държавен вестник“ до банките за сключване на типов договор през 2016 г., чрез който финансовите институции могат да се включат в системата за отпускане на държавно гарантирани кредити за студенти и докторанти. Предложението за сключване на договор между банките и МОН може да бъде прието в двумесечен срок от обнародването на поканата. 

Досега типови договори с МОН за отпускане на преференциални заеми имат 4 банки – „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД и „Юробанк България“ АД. За 2016 г. държавата е отделила 50 мл. лв. за гарантиране на студентските кредити.

Според Закона за кредитиране на студенти и докторанти право на кредити имат  български граждани и граждани на страните от ЕС, които не са навършили 35 години,  не са отстранени или прекъснали и се обучават редовно в наши висши училища.  Те могат да кандидатстват за два вида кредити – за заплащане на таксите за обучение или за издръжка. Според закона лихвата е фиксирана и не може да надхвърля 7 пункта, а погасяването е на равни месечни вноски в 10-годишен срок след края на гратисния период, договорен с погасителния план.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“