МОН ПРЕДЛАГА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ДАТИТЕ ЗА МАТУРИ ПО ЖЕЛАНИЕ

Начало » Последни публикации

06.04.2016

На сайта на МОН е публикуван за обсъждане проект на заповед, с която се определят датите за провеждане на държавите зрелостни изпити  (ДЗИ) по желание в майската сесия на учебната 2015/2016 година, както следва:

 

26 май 2016 г. -  френски език, руски език, италиански език и физика и астрономия;

 

27 май 2016 г.- немски език, испански език, история и цивилизация и химия и опазване на околната среда;

 

30 май 2016 г. - английски език, математика, география и икономика;

 

31 май 2016 г. - биология и здравно образование и философски цикъл.

 

Предложението е публикувано в раздел „Проекти на документи“.

 

Със Заповед на министъра на образованието и науката от 28.08.2015 г. са определени датите за провеждане на задължителните държавни зрелостни изпити  сесия май-юни 2016 г., както следва:

 

На 18 май 2016 г. ще се проведат ДЗИ по български език и литература и

Национално външно оценяване (НВО) по български и литература в VII клас.

 

На 20 май 2016 г. ще се проведат вторият задължителен ДЗИ по предмет по избор и НВО по математика в VII клас.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“