МОН СЪЗДАВА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА НА 62 000 УЧЕНИЦИ

Начало » Последни публикации

07.04.2016

В Министерството на образованието и науката сме изготвили национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, която ще помогне за  модернизиране на професионалното образование. Очакването по нея е да бъде модернизирана средата в 25 професионални гимназии, както и да бъде финансирана експериментална работа на 62 000 ученици и 1750 училища. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при откриването на конференцията "Иновации за по-добро образование". Целта на програмата е учениците по природни науки да имат условия за експериментална работа и така да придобият практически умения.

Чрез тази програма се създават атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и се осигуряват съвременни материали, книги и игри. По програмата може да се обновява специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Дава се възможност за практическо обучение в реална работна среда. За програмата е предвиден бюджет от 5.2 млн. лв., обясни Кунева. От тях 2 млн. лв. са за модернизиране на професионалното образование, 2.4 млн. лв. за подобряване на експерименталната работа по природни науки и 800 000 лева – за целодневно обучение на учениците. 

Целта е учениците да разполагат с материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите. Чрез проектите могат да се оборудват учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата с машини, съоръжения и инструменти, както и да се ремонтират кабинети и учебно-производствени бази на училищата. Ще се приемат проекти за обзавеждане с демонстрационни макети, тренажори, симулатори и др. действащи образци на съвременни технически конструкции и др., подчерта вицепремиерът.

Меглена Кунева заяви пред участниците в конференцията, които бяха основно учители и представители на бизнеса, че сред нейните приоритети е издигането на учителската професия на първо място в обществото. "Учителят е този, който ще изведе децата и цялото ни общество напред в развитието на страната", каза Меглена Кунева. Тя се надява учителите отново да бъдат лидери и това е тяхната мисия. Професията ще става все по-важна и искам да я направим по-интересна, за да навлязат в нея млади хора, които да въведат иновациите, допълни още вицепремиерът.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“