В МОН ЗАПОЧНАХА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

12.04.2016

В Министерство на образованието и науката се проведе първото заседание на работната група за подготовка на нов Колективен трудов договор за 2016 г. в средното образование.

Заседанието бе ръководено от заместник-министъра и председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование Диян Стаматов. Присъстваха всички национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции и експерти в МОН, които формират преговорен екип.

Участниците започнаха обсъждането на внесения от Синдиката на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Независим учителски синдикат към КНСБ общ проект за Колективен трудов договор. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“