МОН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Начало » Последни публикации

13.04.2016

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2016/2017 година, както следва:

-        Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Република Молдова;

-        Преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;

-         Преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал с. Твърдица, Република Молдова;

-         Преподавател по акордеон и корепетитор в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал с. Твърдица, Република Молдова;

-         Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, и Технологичен лицей „Удря Бъляну“, с. Бълени, Румъния.

Изискванията за заемане на длъжностите и необходимите документи за кандидатстване може да се видят на страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

Срокът за кандидатстване е 15 април 2016 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“