В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА СРЕЩА НА СЪВЕТА ЗА СОФТУЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

14.04.2016

На 14 април 2016 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) се проведе първа среща на Съвета за софтуерно образование в изпълнение на Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета от Министерския съвет на 16 декември 2015 г. В събитието участваха представители на водещи общообразователни училища в сферата на математиката и компютърните технологии от системата на училищното образование, висши училища, които обучават по професионалните направления 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3. Комуникационна и компютърна техника, работодателски организации, представители на бизнеса и експерти от МОН. Модератор на срещата бе доц. Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ на МОН.

Николай Ангов - съветник към кабинета на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи - представи акцентите от концепцията. Той набеляза основната цел – целенасочено решаване на предизвикателството, свързано с недостига на кадри в бързоразвиващата се софтуерна индустрия в България. Според анализите, направени специално за Концепцията, дефицитът от софтуерни специалисти надхвърля 30 000 души.

Участниците в срещата се обединиха около идеята за разработването на пакет от мерки за увеличаване на броя и повишаване на качеството на обучение на софтуерни специалисти в България. Предложенията на членовете на работната група ще бъдат на разположение за обсъждане до следващата среща на Съвета.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“