ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ КУНЕВА: В МОН РАБОТИМ НА ДВЕ СКОРОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

15.04.2016

Професионалното образование е приоритет за нас, но поради натрупаните проблеми политическото ръководство на МОН взе решение да работим на две скорости. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в отговор на парламентарно питане на депутатите от ПГ БСП – Лява България Светла Бъчварова и Марияна Бояджиева за политиката на МОН за развитието на професионалното образование.

Вицепремиерът Кунева припомни, че със заповед на министър Танев от 13 ноември 2015 г. е сформирана работна група за изготвянето на законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, в чийто състав са включени експерти от МОН, представители на синдикални организации, работодателски организации, професионални гимназии и други институции. Такъв законопроект беше представен на заседание на Политическия кабинет в последния възможен срок за това – 15 март 2016 г. Установено беше, че законопроектът в концептуалната си част поставя редица въпроси, на които не се дава отговор, каза министър Кунева и обясни, че не е ясно например с какво новата уредба на интегрераните колежи ще мотивира учениците да изберат този вариант, вместо след завършване на средното си образование да кандидатстват направо в университет.

Политически отговорното поведение изисква да не бягаме от истината, че проблем има, а именно, че към този момент в Министерството не ни беше предложена убедителна визия по отношение на реформата в професионалното образование, заяви вицепремиерът. Според нея първият пакет промени, които се налагат от ЗПУО, ще бъде представен още следващата седмица за публично обсъждане и съгласуване. В по-дългосрочен план пък ще бъде формирана голямата концепция за реформата, необходима в областта на професионалното образование. Тъй като капацитетът на МОН за професионалното образование има нужда да бъде подсилен като първа стъпка в тази посока е  създаването на нова Дирекция с ресор Професионално образование и обучение. В момента с това се занимава отдел в Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, а ние смятаме, че професионалното образование е достатъчно ключово, за да заслужава самостоятелно внимание, заяви министър Кунева.  Другата линия, по която ще действа екипът на МОН, е започването на срещи с бизнеса и общините, чиято цел ще бъде да се идентифицират реалните проблеми и да се потърсят решения, допълни тя.

По отношение на професионалните гимназии, които подготвят кадри в сферата на селското и горското стопанство, министър Кунева обясни, че в момента те се финансират от Министерството на земеделието и храните. След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование тези училища ще преминат на общинско финансиране. Смяната на финасирането не променя съдържанието на дейността им. Всички имоти, материално-техническо оборудване и земеделска земя, които професионалните гимназии по земеделие ползват за осигуряване на професионалната подготовка на учениците, остават на тяхно разположение и след влизането в сила на Закона, заяви вицепремиерът и допълни, че не би следвало смяната на финансирането да се тълкува като заплаха за запазването и развитието на земеделските професионални гимназии.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“