УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ИСТИНАТА ЗА РЕЖИМА СЛЕД СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ЗАЯВИ МИНИСТЪР КУНЕВА

Начало » Последни публикации

15.04.2016

Учениците трябва да знаят за лагерите в Белене и Куциян, в които са изпращани невинни хора, заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в отговор на въпрос на народните представители от ПГ на БСП – Лява България Марияна Бояджиева и Таско Ерменков относно инициатива „Запознай младите с комунизма“.

Вие споделяте възгледа, че учениците трябва да са запознати с престъпленията на тоталитарните режими, за да не позволят подобни да се случват отново. Смятам, че това важи за всички тоталитарни режими – националсоциалистически, фашистки или комунистически, заяви тя и допълни, че това е логиката на тяхното изучаване в средното образование в България.

Конкретната инициатива „Запознай младите с комунизма“, по думите на Кунева, е изцяло в духа на новите интерактивни методи на преподаване и отразява философията, включително и на новия Закон за предучилищното и училищното образование за повече свобода както на учителите, така и на учениците.

Кунева сподели виждане, че  придобиването на умения за подготвяне и изнасяне на презентация и говоренето пред публика са изключително необходими компетентности за учениците за XXI век. Тези умения са разписани в учебните програми, които се подготвят от екипа на Министерството на образованието и науката.

На проведен на 30 март 2016 г. по инициатива на ученици и родители открит урок по история и цивилизация ученичка е изнесла презентация за престъпленията на тоталитарния режим и е бил прожектиран филм, в който се разказва и за трудовите лагери Белене и Куциян. Заместник-министър Стаматов е бил поканен от ученици от 22 СОУ „Георги С. Раковски“ да присъства на открития урок.Колкото до конкретния ви въпрос дали се предвижда участие на Политическия кабинет на МОН в инициативите на „Запознай младите с комунизма“ по каквито и да е теми, моят отговор е „Засега не“, отбеляза вицепремиерът

Що се отнася до теми като „Индустриалното и социално развитие на България през периода 1944-1989 г.“ и „Развитие на атомната енергетика“ министър Кунева увери депутатите, че в учебното съдържание по история и цивилизация периодът 1944-1989 г. е отразен както в седми, така и в десети клас и засяга посочените теми.

В отговор на въпрос от народните представители Валери Жаблянов и Стоян Мирчев от ПГ БСП – Лява България относно „Опитите за политизиране на българското образование“ министър Кунева се позова на новия Закон за предучилищното и училищното образование, в който е посочено: „В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини“. Тя добави, че това съвсем не означава да лишаваме учениците от необходимата им политическа и правна грамотност. По думите й Европейската референтна рамка за  ключовите компетентности обезпечава индивидите за пълноценно участие в гражданския живот на основата на познанията за обществените и политическите концепции и структури. Идеята на провежданата от МОН образователна политика е училището да подготвя децата за активно и отговорно гражданско участие в обществените процеси.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“