ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ С 19 263 657 ЛВ. МОН Е ПОДПОМОГНАЛО БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

15.04.2016

Активната политика на Министерството на образованието и науката към съхраняване на българския език и на националната идентичност у сънародниците ни в чужбина, както и за постигане на проходимост и адаптивност на образоването на българите, завръщащи се в родината, се реализира чрез Национална програма „Роден език и култура зад граница“ и с Постановление на Министерския съвет от декември 2011 година за българските неделни училища в чужбина. Това заяви в експозето си вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в отговор на въпрос от народния представител Петър Славов от Парламентарната група на Реформаторския блок относно мерки за подпомагане и финансиране на българските училища в чужбина.

В отговора си министър Кунева поясни, че размерът на средствата за подпомагане на българските неделни училища в чужбина през последните три години е 19 263 657 лева.

Финансират се всички училища, които са включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина и за чиято дейност бенефициентите са представили в МОН в определения срок всички необходими документи съгласно изискванията на Националната програма „Роден език и култура зад граница" и на Постановление на Министерския съвет № 334 от месец декември  2011 г. за българските неделни училища в чужбина. Тя добави, че към настоящия момент функционират 2 български държавни училища в чужбина – Българско средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република, и Българско средно общообразователно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словашка република, които се финансират от МОН, като училището в Братислава се финансира и от словашката държава.

След влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование предвижданите основни дейности от страна на МОН за дейността на българските неделни училища в чужбина ще бъдат свързани с: утвърждаване на учебни програми, адаптирани съобразно спецификата на обучението в чужбина и необходимостта от качествено обучение по родния език; утвърждаване на учебни помагала, съобразно създадените учебни програми; определяне на условията и реда за осигуряване на средствата за подпомагане на обучението по български език и литература, история на България и география на България зад граница в акт на Министерския съвет.

В заключение министърът подчерта, че МОН подкрепя дейностите, които други институции и организации провеждат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура на сънародниците ни зад граница.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“