ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ В МОН

Начало » Последни публикации

21.04.2016

На редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, което се проведе в Министерството на образованието и науката, бяха представени проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение и проект на Държавния образователен стандарт за информацията и документите. В заседанието взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции, както и експерти в МОН. Заседанието беше председателствано от г-н Диян Стаматов – заместник-министър на образованието и науката.

Социалните партньори обсъдиха и приеха представените проекти, както и информацията за промяна на базата за формиране на размера на фонд СБКО.

Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование взеха решение следващото заседание да бъде насрочено за 3 май 2016 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“