МОН ПОДКРЕПЯ КАМПАНИЯТА „ЯКО Е ДА СИ ЕКО“

Начало » Последни публикации

25.04.2016

Министерство на образованието и науката подкрепя националната образователна кампания „Яко е да се еко“, която стартира Министерството на околната среда и водите. Кампанията е насочена към формиране на екологично съзнание у деца и ученици. 

Част от инициативата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е националната детска Зелена олимпиада, която се провежда за четвърти път в България. Досега в нея са участвали над 15 000 деца. В онлайн платформата http://zelenaolimpiada.bg всяко дете може да се регистрира и да покаже екологични знания като реши тестовете.

На финала ще бъдат раздадени награди на 18 участника – по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Във всеки един от районите, в града, в който децата са се представили най-добре, ще гостува спектакълът „Яко е да си еко“ с екопосланиците Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека. Популярните актьори ще представят по атрактивен начин „зелената тема“ пред младите хора.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“