МОН ПОДКРЕПЯ КАМПАНИЯТА „ЯКО Е ДА СИ ЕКО“

Начало » Последни публикации

25.04.2016

Министерство на образованието и науката подкрепя националната образователна кампания „Яко е да се еко“, която стартира Министерството на околната среда и водите. Кампанията е насочена към формиране на екологично съзнание у деца и ученици. 

Част от инициативата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е националната детска Зелена олимпиада, която се провежда за четвърти път в България. Досега в нея са участвали над 15 000 деца. В онлайн платформата http://zelenaolimpiada.bg всяко дете може да се регистрира и да покаже екологични знания като реши тестовете.

На финала ще бъдат раздадени награди на 18 участника – по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Във всеки един от районите, в града, в който децата са се представили най-добре, ще гостува спектакълът „Яко е да си еко“ с екопосланиците Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека. Популярните актьори ще представят по атрактивен начин „зелената тема“ пред младите хора.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“