МЕГЛЕНА КУНЕВА: ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ТУРИЗМА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ

Начало » Последни публикации

25.04.2016

Практическото обучение в туристическия сектор ще се увеличи като ще бъде въведена задължителна специализация между 2 и 6 месеца през активните сезони. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева след проведена бизнес закуска с представителите на браншовите туристически организации. Програмите за сектора трябва да бъдат променени, защото продължават да бъдат повече теоретични.

На нас ни трябва качествени кадри, които още в училище да са подготвени в реална среда. Това каза Людмила Ненкова - зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Бизнесът ще изпрати своите предложения за промени в най-кратък срок, включително и по проекта на Закона за професионалното образование.

Вицепремиерът Кунева изнесе данни пред бранша за реализацията на завършващите висше образование по туризъм. Данните от Рейтинговата система на висшите училища показват, че приложението на придобитото висше образование по специалности от направление Туризъм сред завършилите е най-ниско за последните пет години в сравнение със завършилите специалности от други професионални направления. Най-добре се реализират на трудовия пазар дипломиралите се в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (близо 32% от завършилите), най-малко - възпитаниците на Колежа по туризъм в Благоевград (8,4%). От Икономическия университет - Варна се реализират в сектора 15.43%, докато от Университета "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас още по-ниско - 13.98%.

Обучение на студенти по специалности на висшето образование от професионално направление Туризъм се извършва в общо 14 висши училища. Броят на обучаваните в професионалното направление студенти за първия семестър на учебната 2015 – 2016 г. е около 6000. От тях 1643 студенти се обучават по 6 специалности за придобиване на степен „професионален бакалавър по …“; 3565 се обучават по 7 специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 718 по 12 специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“.

Туризмът действително отчита потребност от кадри, но не за ръководни позиции, за което е необходимо висше образование. Затова вниманието ни е насочено към професионалните гимназии по туризъм, които могат да подготвят изпълнителски кадри за туризма, подчерта Меглена Кунева. Професионално образование в бранша се осъществява в 130 училища, от които 85 професионални гимназии, 25 СОУ, 16 ПУИ, СПИ и  2 училища за деца с увреден слух. Тенденцията е увеличаване на приема по професии от професионални направления 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и 812 Пътувания, туризъм и свободно време през последните 3 години, въпреки демографския проблем при относително запазване на съотношенията между обучението по професии за първа, втора и трета степен на професионална квалификация от 20 987 до 22 052 през последната година.

Вицепремиерът призова бизнеса да се включи по-активно при планирането на приема за професионално образование по туризъм в зависимост от регионалните планове за развитие, както и да помага за повишаване на квалификацията на учителите по професионално образование и обучение, осъвременяването и модернизирането на материално-техническата база, училищата да участват в проекти съвместно с туристическия бизнес.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“