НОВИ 37 УЧИЛИЩА СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

25.04.2016

Нови 37 училища се включват в Списъка на българските неделни училища чужбина. Така общо 175 неделни училища ще бъдат финансово подпомагани от Министерството на образованието и науката през учебната 2016/2017 година.

Изборът на училищата е направен от междуведомствена комисия по проблемите на българските неделни училища в чужбина

Списъкът на новите училища, утвърден от министъра на образованието и науката Меглена Кунева, може да се види на електронната страница на МОН на линк „За българите зад граница”,  в рубриката „Постановление на Министерския съвет № 334 за българските неделни училища в чужбина”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“