НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗЦЯЛО НОВ ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕ ИЗРАЗЕНА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В МОН

Начало » Последни публикации

28.04.2016

Около необходимостта от един изцяло нов закон за професионалното образование и обучение се обедини Общественият съвет към министъра на образованието и науката, проведен  на 27 април 2016 г. По думите на заместник-министър Диян Стаматов професионалните гимназии са много важно звено за цялата ни икономика и за социалния статус на страната ни.

На Съвета бе обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Предложеният сега проект е свързан с необходимостта от бързото синхронизиране със Закона за предучилищното и училищното образование. Нужен е обаче изцяло нов закон, който ще бъде резултат от поредица дискусии с директори на професионални гимназии, браншови партньори, професионални организации, обсъждания с учители, с представители на Националното сдружение на общините.

Партньорите от Обществения съвет се запознаха чрез презентация и с проекта на Държавен образователен стандарт за предучилищното образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“