БИЗНЕСЪТ И БАН ЗАЕДНО ЩЕ ПРАВЯТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Начало » Последни публикации

28.04.2016

Институтите към БАН и Конфедерацията на работодателите в България (КРИБ) заедно искат да участват в изграждането на центровете за върхови постижения и центровете по компетентност. Това стана ясно по време на среща на зам.-министъра на образованието и науката Красимир Киряков с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и председателя на КРИБ Кирил Домусчиев.

Центровете ще бъдат правени по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бизнесът се надява да работи заедно с научните работници по проектите, за да има реална полза от тях. Институтите и работодателите могат да изграждат консорциуми и заедно да кандидатстват. Единствено трябва да бъде изчистена формата на сътрудничество между тях, за да не попаднат в обхвата на нерегламентирана държавна помощ. Предстои формата на сътрудничество да бъде изчистена на 15 май 2016 г., когато зам.-министър Киряков свиква първия обществен консултативен съвет по Оперативната програма. На него ще се решават различни казуси, а членове ще бъдат представители на университети, на научните институти, на работодателските организации и на националното представителство на студентските съвети.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“