БИЗНЕСЪТ И БАН ЗАЕДНО ЩЕ ПРАВЯТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Начало » Последни публикации

28.04.2016

Институтите към БАН и Конфедерацията на работодателите в България (КРИБ) заедно искат да участват в изграждането на центровете за върхови постижения и центровете по компетентност. Това стана ясно по време на среща на зам.-министъра на образованието и науката Красимир Киряков с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и председателя на КРИБ Кирил Домусчиев.

Центровете ще бъдат правени по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бизнесът се надява да работи заедно с научните работници по проектите, за да има реална полза от тях. Институтите и работодателите могат да изграждат консорциуми и заедно да кандидатстват. Единствено трябва да бъде изчистена формата на сътрудничество между тях, за да не попаднат в обхвата на нерегламентирана държавна помощ. Предстои формата на сътрудничество да бъде изчистена на 15 май 2016 г., когато зам.-министър Киряков свиква първия обществен консултативен съвет по Оперативната програма. На него ще се решават различни казуси, а членове ще бъдат представители на университети, на научните институти, на работодателските организации и на националното представителство на студентските съвети.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“