ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОЕКТИ НА СТАНДАРТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ

Начало » Последни публикации

03.05.2016

На 3 май 2016 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Бяха представени проектите за държавни образователни стандарти за институциите и за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Представените проекти за стандарти бяха приети от социалните партньори и одобрени за предоставяне за обществено обсъждане.

Заседанието на Отрасловия съвет се проведе под председателството на заместник-министър Диян Стаматов. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални, работодателски организации и директори на дирекции в МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“