АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: УЧИЛИЩАТА ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕДСТВА ЗА НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ, КОИТО НЯМА ДА ЗАВИСЯТ ОТ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

31.07.2013

Училищата ще получават между 25 000 лв. и 30 000 лв., като тези средства ще се дават за неотложни нужди и няма да зависят от броя на учениците. Това заяви министърът на образованието и науката Анелия Клисарова в сутрешния блок на БНТ. Министърът запозна зрителите с идеята на министерството да се въведе добавка за минимални разходи за училищата. „Училищата са около 2500 и мисля, че с около 2,5 млн.лв. това може да се случи“, отбеляза министър Клисарова. Тя подчерта, че тези средства няма да са свързани с капиталовите разходи. „Искаме тези средства да ги дадем, за да направим училищата по-независими от броя ученици. По този начин ще може да подпомогнем и малките училища, което е изключително важно“, обясни министърът. Г-жа Клисарова уточни, че тези средства няма да могат да се харчат за заплати на учителите.

Министърът изтъкна, че делегираните бюджети остават, но ще бъдат оптимизирани с корекцията от външното оценяване. „Важно е да се въведат нови коефициенти и мотивация на учителите и на директорите“, обясни г-жа Клисарова. Тя акцентира върху външното оценяване, което ще бъде един от показателите за това дали едно училище обучава добре своите ученици. Министърът подчерта, че качеството на обучението също има значение, а не само броят на учениците в едно училище. Г-жа Клисарова представи и идеята да се въведе т.нар. принадена стойност от 4 до 7 клас.

По отношение на заплатите на учителите, министърът обърна внимание, че няма изработени строги правила за формиране на работната заплата и как тя е обвързана с качеството на преподаване. „Може да има един минимум, така че да има справедливост при разпределението на средствата“, изтъкна министър Клисарова. Тя подчерта, че една от точките в програмата на правителството е връщането на достойнството на българския учител. „Трябва да мотивираме учителя да остане в училище, да учи децата, като повишаваме квалификацията му, създадем преференциални условия например за вземане на банкови заеми или специални стипендии“, обясни министърът. Според г-жа Клисарова това ще мотивира и младите хора да кандидатстват педагогика и да се реализрат в учебния процес.

Министърът изтъкна и ролята на т.нар. училищни настоятелства, в които участват родителите и кметовете на общините. „Те ще имат роля като контрол върху функциите на директора. Директорът трябва да се съобрази с оценката, която му дава настоятелството, учителите, родителите и съответно общината, когато училището е общинско“, обясни министърът.

Г-жа Клисарова заяви, че засега частните училища няма да бъдат финансирани от държавата, но това не означава, че няма да има контрол. Според нея частните училища и университети не би трябвало да се подпомагат на брой ученици, а могат да бъдат подпомагани чрез различни програми, чрез ученическите и студентските практики.

Според г-жа Клисарова е необходимо да се въведе минимум по отношение на материално-техническата база, като се търсят възможности това да се реализира с помощта на европейско финансиране.

Министърът изрази надежда през следващата година да се отпуснат повече средства за образование и за наука. Тя отбеляза също така, че министерството полага усилия да отстои пред Брюксел необходимостта да има оперативна програма, която е насочена именно за сектора. Според нея шансовете да има такава програма вече са над 50%.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“