ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО РЕЛИГИИ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

Начало » Последни публикации

09.05.2016

Живеем в труден и несигурен свят както в глобален план, така и на национално ниво. Темата за религията вместо да извисява хуманността, за съжаление често води до изостряне на напрежението между различните вероизповедания“. С тези думи вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева се обърна към членовете на възстановения по нейна идея Експертен съвет по религии към министъра на образованието и науката.

Днес Съветът проведе първото си заседание. Нашата цел е да постигнем такива резултати, които няма да създават нови разделителни линии в обществото ни, а напротив - ще го обединят около общи ценности, каза министърът. В Съвета, освен представители на традиционните вероизповедания, участват експерти от МОН, преподаватели в богословски факултети и духовни училища, учени, анализатори, общественици. Председател на Съвета е проф. Пламен Макариев, преподавател по философия в СУ „Св. Климент Охридски“.

Министър Кунева посочи, че стремежът на МОН е да се постигне добро ниво на религиозна грамотност и толерантност в българските училища и да не забравяме, че българското образование е светско, както и че Конституцията на Република България прогласява за ненакърнима свободата на избор на религиозни или атеистични убеждения, посочи тя.

Новият Закон за предучилищното и училищното образование казва, че занапред предметът „Религия“ ще се преподава по учебници, които ще одобрява министърът на образованието и науката. Меглена Кунева очаква експерти от Съвета да се включат в писането на нови учебни програми, за да бъдат осъвременени някогашните помагала и да станат учебници. Идеята е в тях така да е представена религията, че децата от рано да се възпитават в нравствени ценности и отчитайки различията с другите по вяра да бъдат толерантни, да изпитват уважение към различния.

Министър Кунева очаква от Съвета и да постигне консенсусни становища по „горещи“ теми, свързани с религията. Тя постави казуси, свързани с начина на преподаване в училище, с педагогическата способност на учителите, проблемите с контрола в духовните училища и др. Последният пример, който тя даде, е казусът с носенето на бурки. В училище е недопустимо, казва практиката на Европейския съд по правата на човека. Същото важи и за демонстрация на други религиозни символи, посочи Кунева. Тя изтъкна, че съставът на Съвета е отворен и при горещи теми можем да каним и други участници в дискусиите.

Първата тема, която бе дискутирана днес, е за подготовката на учителите и за намаляващия брой деца, които по волята на родителите си изучават „Религия“.

Участниците в заседанието ще подготвят становище по промяната на нормативната уредба, свързана с преподаването на предмета „Религия“. Те ще се включат и в писането на новите учебни програми.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“