МИНИСТЪР КУНЕВА: СЪЗДАВАНЕТО НА ПОДХОДЯЩА СРЕДА Е КЛЮЧОВО ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Начало » Последни публикации

13.05.2016

Създаването на подходяща среда е най-важно за младежкото предприемачество. Това включва много тясна и устойчива връзка между държавата, бизнеса и образователните институции, заяви днес в Русе вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тя участва във форум, посветен на предизвикателствата пред младежкото предприемачество, заедно със заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева, представители на бизнеса и неправителствения сектор.

Насърчаването на предприемачеството на университетско ниво изисква подкрепа чрез по-активни политики, които са неразделно свързани и с обучение в предприемачески знания и умения, коментира Кунева. По думите й няма по-важна и по-ключова дума от думата иновации. Без да вдигнем растежа на икономиката си, няма как да достигнем онези мечти, които имаме като страна - за повече справедливост, за повече възможности за всеки, за повече солидарност в обществото. 

Предприемачеството не бива да се разглежда само като стартиране на бизнес, а всеки ден да предприемаш последователни действия, за да постигаш поставените цели, посочи Кунева. 

Имате две задачи - да бъдете себе си и да дадете всичко, на което сте способни. В днешния свят вие имате всички шансове да вдигнете конкурентноспосбността не само на региона и на страната, но и на цяла Европа. За тази цел е важно да можете да работите в екип, да си сътрудничите, каза по време на откриването на младежкото Експо министър Кунева. 

Със свои щандове на Експото се представят 22 университета, училища, клубове и центрове. Най-много интерес предизвикват моделите на роботи и  възобновяемите енергийни източници. 

Министър Кунева и екип на министеството обсъдиха с учители от Русе, Разград, Търговище и Силистра новите държавни образователни стандарти и други промени, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“