ВЪВ ВРАЦА БЕ ОТКРИТ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

Начало » Последни публикации

12.05.2016

 

На 10.05.2016 г. в град Враца беше открит нов Младежки център, финансиран по проект на обща стойност 1 160 206,00 евро по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, реализирана с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., управлявана от Министерството на образованието и науката  в партньорство със Съвета на Европа.

В церемонията по откриването на Центъра взеха участие кметът на община Враца – Калин Каменов, посланикът на Кралство Норвегия – Н. Пр. Гюро Катарина Викьор,  Малина Николова – областен управител на област Враца,   Тотю Младенов - съветник на премиера по социалните въпроси, общински съветници и депутати.

Поздравителен адрес от името на министъра на образованието и науката поднесе г-жа Цветана Герджикова – заместник главен директор на ГД СФМОП в МОН.

В рамките на проекта по създаването на Центъра неговите основни служители - младежки работници и ромски образователни медиатори, са преминали специализирано обучение от експерти на Съвета на Европа в областта на неформалното обучение, както и за работа в мултикултурна среда и рискови групи.

Младежкият център в гр. Враца е четвъртият център, финансиран по тази програма. Останалите три центъра са в Стара Загора, Пловдив и Добрич и вече функционират успешно.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“