МИНИСТЪР КЛИСАРОВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ В ПЛОВДИВ

Начало » Последни публикации

25.07.2013

На заседанието на Съвета на ректорите, което се състоя на 25 юли 2013 г. в Медицински университет – Пловдив, участваха министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова и председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров.

„Планираме стратегията за висшето образование да бъде представена през септември, след което ще организираме заседание за нейното публично обсъждане. Бихме искали тя да бъде приета от Министерски съвет през ноември", съобщи министър Клисарова. Тя подчерта, че има 4 основни насоки за развитие на висшето образование, които са синхронизирани с европейските директиви. На първо място е оптимизацията на университетската мрежа, която ще се случи на доброволен принцип, без да бъде нарушена автономността на висшите училища. Демографските показатели и изискванията на пазара на труда ще бъдат „регулатори” на този процес.

На второ място е стратегическото планиране на специалности, които ще бъдат необходими на държавата. От държавния бюджет ще се финансира по-голяма бройка за прием в държавна поръчка и ще се отпускат стипендии за специалности, които са необходими на страната, но са непривлекателни за младежите. „Висшите училища трябва да работят по-тясно с бизнеса, защото най-добрият показател за качеството на висшето образование е това колко завършили студенти си намират работа в съответната специалност”, коментира министър Клисарова. Развитието на науката в университетите и изграждането на системи за електронно и дистанционно обучение са другите две основни направления, които ще залегнат в стратегията.

Разработването на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” бе другият акцент в дискусията на участниците в Съвета. Министър Клисарова бе категорична, че принципал на програмата трябва да бъде Министерството на образованието и науката. Въпреки че досега то не е администрирало оперативна програма, участието в ОП „Развитие на човешките ресурси” показва, че има капацитета да се справи. „Имаме зад гърба си много успешни проекти за милиони левове, например проекта „УСПЕХ”, където средствата са усвоени на 100%”, коментира тя. Очаква се окончателното решение да бъде гласувано на заседанието на Министерски съвет в сряда.

По-късно министър Клисарова посети СОУ – „Христо Смирненски” – гр. Брезово, област Пловдив, и раздаде на учениците книги като част от кампанията „Ваканция 2013 – ваканция за четене”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“