ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: ОБЛЕКЧАВАНЕТО НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ЩЕ ДАДАТ ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА ПОСЕЩАВАТ МУЗЕИ

Начало » Последни публикации

13.05.2016

Създаваните нови учебни програми, които са първата стъпка към значимата промяна за облекчаване на учебното съдържание, и влизането в ход на финансирането по проект „Твоят час“ към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще позволят на учениците да посещават музеи и други места, свързани със заплащане на вход. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов по време на кръгла маса “Училището в музея, музеят в училището“, организирана от Комисията по образование и наука в 43-о Народно събрание, вчера.

Подготвяната съвместно с Министерството на туризма наредба, която регламентира режима за извеждането на ученици извън училището, е в напреднала фаза. Еднодневното извеждане ще бъде с облекчен режим, Остава да се решат детайлите по двудневни, тридневни и екскурзии за повече дни, обясни Стаматов.

Според заместник-министърът при посещение на музеи е необходимо да има по-голяма интерактивност при представянето на музейното съдържание. Това би създало много по-добра атмосфера за всеки един учител и ученик.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“