МОН, РЕКТОРИТЕ И СТУДЕНТИ ЩЕ ОБСЪЖДАТ ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ ОТ СЛЕДВАЩИЯ БЮДЖЕТ

Начало » Последни публикации

16.05.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева предложи да бъде създадена тристранна работна група за промяна в постановлението за определяне на размера на студентските стипендии с цел тяхното оптимизиране за всички професионални направления.

Това стана ясно след проведена среща на министъра с представители на протестиращите студенти, които се обявиха срещу проекта за стипендиите по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В работната група ще влязат членове на студентските организации,  експерти от МОН и на Съвета на ректорите, заяви Меглена Кунева. Те заедно ще изработят промените в бюджетите на висшите училища, които да бъдат представени и защитени пред Министерството на финансите.

Има диалог и разбиране на проблемите със стипендиите. Ние също като студентите искаме промяна във финансирането на висшето образование, каза председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев. Доволни сме от диалога с министър Кунева, защото заедно ще се борим за увеличаване на стипендиите от държавния бюджет, подчерта председателят на Националното представителство на студентските съвети Яна Вангелова.

Министър Кунева обяви по време на срещата, че не отговаря на истината информацията, че държавата абдикира от финансирането на студентите по медицина. Напротив най-много бюджетни средства отиват за издръжката на тази специалност. Данните на министерството показват, че държавата дава около 7600 лв. за издръжката на един студент по медицина през 2016 г., по стоматология – 8100 лв, фармация – 7400 лв. За сравнение за бъдещите юристи излиза около 1200 лв., на инженери от 1500 до 2000 лв., доста по-ниска е издръжката за икономисти, административно управление и туризъм – около 700 лв. на студент. Общият бюджет за 2016 г. само за издръжката на всички студенти по медицина, фармация и стоматология възлиза на близо 60 млн. лв. Докато за икономисти, административно управление и туризъм е два пъти по-малко – около 33 млн. лв.

Медицинските университети в България всяка година реализират излишък на средства от бюджетите си. Затова министерството ще предложи възможност 10% от тези пари да се отделят за стимулиране на студентите със стипендии, заяви Кунева. Всички данни показват, че държавата не е оставила без финансиране обучението по медицина, защото вижда нуждата от лекари на пазара. Бизнесът обаче изпитва глад за инженери и други видове специалисти, каза министър Кунева. Всички се опитваме да подпомогнем икономиката на България да се развива по-добре през образованието, допълни тя. Бизнесът все по-остро поставя въпроса с финансирането на медицинските университети и субсидирането на кадри, които след това бягат в чужбина. Така излиза, че държавата субсидира работна ръка за външните пазари. Голяма част от инженерите също заминават в чужбина, но данните показват, че заминаващите медици са два пъти повече.   

Представители на студентските съвети и ръководството на МОН обсъдиха и параметрите на проекта за европейски стипендии. Той не може да бъде променен, тъй като е договорен с Европейската комисия още през периода 2013-2014г. Тогава в обсъжданията в рамките на Комитета по наблюдение са участвали и от Националното представителство на студентските съвети. От ЕК изрично е било посочено, че за да бъде одобрена Оперативната програма и разписаните в нея проекти, те трябва да отговарят на развитието на политики в сферата на образованието, каквото именно е пресичането на пазара на образование с пазара на труда.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“