ЗАМ.-МИНИСТЪР ДИМОВ ИЗЛЕЗЕ ПРИ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ СТУДЕНТИ

Начало » Последни публикации

16.05.2016

Зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов излезе при протестиращите  пред МОН студенти. Той обеща, че възможно най-бързо ще бъде намерено решение на проблема със стипендиите за успех за медици, фармацевти, стоматолози и юристи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Ще бъде създадена тристранна работна група за промяна в постановлението за определяне на размера на студентските стипендии с цел тяхното оптимизиране за всички професионални направления. В нея ще влязат членове на студентските организации, експерти от МОН и на Съвета на ректорите. Те заедно ще изработят промените в бюджетите на висшите училища, които да бъдат представени и защитени пред Министерството на финансите.

„Ние сме на ваша страна, имаме разбиране на проблемите и ще намерим решение“, заяви проф. Димов. Той допълни, че оперативната програма е направена от предишния екип на Министерството, като още през 2014 г. е заложено отпадането на стипендиите с европейски средства за бъдещите медици, фармацевти, стоматолози и юристи.  Държавата не е оставила без финансиране обучението на студентите по тези специалности и ще продължи да ги подпомага.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“