ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: МАТУРА НА ЧАСТИ ОЩЕ ТАЗИ ЕСЕН

Начало » Последни публикации

25.05.2016

Матурите тази година минаха при повишени мерки за сигурност. Успя ли просветното министерство да блокира преписвачите, какви промени ще има в организацията на изпита наесен и какво ново да очакваме от МОН? "Стандарт" потърси отговорите от заместник-министъра на образованието Диян Стаматов.

Г-н Стаматов, тази година матурата премина при засилени мерки за сигурност. Успяхте ли да опазите абитуриентите от възможността да препишат?

Според всички наши анализи наистина това беше най-добре подготвената за сравнително кратко време откъм сигурност матура . Тези "драконовски" мерки, както ги нарекоха голяма част от журналистите, всъщност са мерките, които аз като директор прилагах в продължение на седем години в училището, което ръководех. И никога не съм се замислял, че са строги или че са мерки, които биха предизвикали някакъв стрес било у ученици, било у учители. И както през годините, когато съм бил директор, никога не е имало възможност за преписване, смятам, че е съвсем нормално и разумно същите мерки да бъдат приложени в страната. По никакъв начин не се разочаровах от тези мерки, по-скоро те се видяха нови на много хора и строги за голяма част от хората, които имат желание да "минат метър" и да препишат. Но според мен държавният зрелостен  изпит затова е изпит, за да бъде при едни доста по-различни, по-нестандартни условия, в които има равнопоставеност на всички ученици и едновременно с това известна доза строгост. В противен случай изпитът би бил една съвсем обикновена рутинна проверка.

Имате ли очаквания слабите оценки да бъдат повече поради факта, че учениците не са могли да препишат?

По-скоро тези условия създават реална възможност да се види какви са образователните нагласи у учениците. Но, от друга страна, аз лично се убедих, че този формат на изпита трябва изцяло да се промени. Още през септември да бъдат направени стъпки за влизането в сила на нов формат. При него обаче при всички положения обществото ни трябва да се подготви за една друга жестока и горчива истина - резултатът ще бъде много по-различен от този, който е в момента.

По-нисък?

Много по-нисък, но това е реалният резултат.

Каква ще бъде промяната на формата?

Най-вероятно това ще бъде въвеждането на модулите. В момента има създадени благоприятни условия за излизане на учениците от изпитните зали и връщането им да работят към старите си изпитни работи, а това трябва да се ограничи. Това ограничаване може да стане чрез разделяне на броя на въпросите на равни части, отнесено към времето. В обществото това набра популярност като "матура на модули". Това е едната от стъпките, които е необходимо да се направят. Другата е, че може би още за следващата майска изпитна сесия в едно голямо книжно тяло ще бъдат издадени всички възможни варианти на въпроси по отделните предмети, за да знаят учениците какво ги очаква. И да не изпадаме в тази изключително странна ситуация, че е изтекла информация. Всъщност няма какво да изтече, като се има предвид, че и тази година имаше 15 автори - все някой от тях трябваше да се падне. Произведенията може да бъдат комбинирани в най-различни варианти като изпитни въпроси, но когато един ученик се е подготвил, мисля, че не е толкова страшно да напише онова, което знае.

Ще опитате ли да подобрите сигурността на сайта си, след като стана ясно, че екип на Нова телевизия е влязъл в него още в началото на изпита и си е взел въпросите?

Това беше една констатирана много голяма слабост. Радващото е, че от нея реално няма изтичане на информация. Но това е слабост в почти всяка административна структура. Аз мисля, че не е проблем да се признае: да, в администрацията работят ниско платени хора. Това не означава, че са недостатъчно кадърни, но тяхното заплащане е много ниско и съвсем естествено е, че не може да се очаква толкова висок капацитет, колкото в която и да е голяма мощна частна компания, където плащането е десетки пъти по-високо, отколкото на един държавен служител. Слабо платени, а оттам и със слаба мотивация, натрупана в годините. Това не трябва да се пренебрегва, а да се работи в посока повишаване както на тяхната степен на заплащане, така и на мотивацията им. Естествено, сайтът ни ще трябва стабилно да се актуализира, но посоката на работа ще бъде по-скоро създаване на такива варианти, които да достигнат до всички зрелостници, без да го има този огромен стрес, който винаги съществува в последните години. Идват матури - и едва ли не цялото министерство е изправено пред един военен режим, за да се бори с преписвачите. Трябва да се сложи край на всичко това и да се тръгне по една много по-съвременна и цивилизована линия - промяна на правилата на изпита.

Ще вървите ли към повишаване на скалата, по която точките се приравняват в оценки? До момента тя винаги е била доста ниска.

Всъщност за отделните предмети нивото на тази скала е различно. Но това е явно най-работещият механизъм през годините - след като бъдат проверени всички изпитни работи, да се тегли чертата и да се види кое е средното ниво. Това според мен не е толкова голям проблем. По-скоро трябва да насочим вниманието към създаване на една много по-благоприятна среда за повишаване на общата грамотност, не само по български език, а по всички предмети. Обща добра подготовка и създаване на друг механизъм за явяване на изпити - това са двете неща, по които трябва да се работи.

Вие свързахте камерите във всички училища с идеята, че след матурата те ще останат да работят като част от друг проект - "Безопасно училище ". Какво се очаква от него?

В момента са свързани 650 училища от 2400. Но пък те бяха свързани за по-малко от два месеца, което е много голяма стъпка. Основната идея е по този начин да се даде възможност за превенция и създаване на такива условия, в които да няма възможност за кражби, за агресия, да бъде предотвратено влизането на всякакви хора в училищните сгради. Видеонаблюдението е във връзка с една друга стъпка - паник-бутони, които са едно съвременно средство за моментално свързване с полицейските управления в случай на нужда.

Вие оповестихте работните варианти на учебните програми на сайта на МОН . Получихте ли много предложения по тях?

Не, през мен са минали съвсем малко предложения. Аз и не очаквах повече, защото в настоящия момент не тече онова обществено обсъждане, което да промени нещо в програмите. Те бяха качени по-скоро за да се запознае обществото с очакванията за учебните програми. Най-вероятно основните предложения ще дойдат около декември - януари догодина.

Просветното министерство пренаписва стандарта за предучилищното образование. Какви ще бъдат новите моменти там?

Стандартът е готов и скоро ще бъде оповестен. В него проблемни бяха няколко неща. Едното беше дали работното време на детските градини да бъде 10 или 12 часа. Постигнахме консенсус това да се решава от самите педагогически колективи на детските градини в зависимост от общността, където се намира градината. Другото, което бе доста дискутирано, е създаването на програмни системи, но това е по-тясно специализирана тема. Третото бе свързано с мястото на играта - дали да се играе отделно от заниманията или играта да бъде част от всяко едно направление, което децата изучават. Предложението, което имаме и вероятно ще бъде прието,е, че играта ще бъде част от всяко едно учебно направление, децата ще учат чрез игра.

Какви нови стандарти ще излязат скоро?

Другата седмица вероятно ще бъде готов стандартът за институциите, който включва в себе си такива названия като "национално училище " и "иновативни училища ", както и начина, по който се разкриват частните училища.

По какви критерии ще се избират иновативните училища,  доста директори проявяват интерес към темата?

Иновативни са онези училища , които дават тласък на образователната система и работят по нестандартен начин. Иновативно ще бъде всяко училище, в което има поне една паралелка с иновативен подход. Той може да бъде свързан с различен начин на разработване на учебната програма, може да бъде иновативно написан учебен план. Може да бъде иновативно управление на учебния процес в училището. Това са трите стъпки, по които ще се категоризират иновативните училища. Продължава да се дискутира основно моментът, свързан с това дали да има допълнително финансиране за иновативните училища или не. И ако има, по какъв начин то да стане факт.

Какво друго предстои в МОН?

Организираме голям учителски събор в Арена „Армеец", в който ще участват 14 000 учители . Той ще бъде на 19 юни. Основното послание, което ще има той, е обединение на учителското съсловие около това, че образованието е ценност и приоритет. Освен толкова много учители, там ще бъдат събрани и всички хора, които имат ангажимент към развитието на образованието - представители на парламента, правителството. Избрани са делегатите, като основната линия на избора е 90% от тях да бъдат учители.

 

Стела Стоянова

в. Стандарт  - стр. 15

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“