МИНИСТЪР КУНЕВА ОБСЪДИ СТАНДАРТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С АУТИЗЪМ

Начало » Последни публикации

26.05.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева се срещна днес с представители на асоциации на родители на деца с аутизъм. Основна тема на срещата беше готвеният в момента в министерството стандарт за приобщаващото образование.

Наша цел е всички деца да получат равен шанс и възможности за образование, затова и именно този стандарт е толкова важен. Новият закон дава много повече възможности на училищата и учителите, но ще стъпим и върху свършеното досега за приобщаването на децата с аутизъм, посочи министър Кунева.

Сред обсъжданите въпроси бяха тези за персоналните асистенти, ресурсните учители и помощник-учителите, разпределението на класните стаи, необходимостта от допълнителна квалификация на преподаватели за работа с деца със специални образователни потребности. Обсъдени бяха и екипите за подкрепа за личностно развитие и взаимодействието между учители и родители.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“