МОН ЩЕ ИМА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

Начало » Последни публикации

27.05.2016

Министерството на образованието и науката въвежда удължено работно време за кандидатстудентските кампании за чужбина през месеците юни и юли 2016 г. Звеното за административно обслужване ще работи по 12 часа всеки работен ден -  от 08:00 до 20:00 часа при осигурен непрекъсваем режим на работа, без да се нарушават разпоредбите на трудовото законодателство относно продължителността на работния ден и задължителните почивки. Освен това се осигуряват допълнителни гишета и служители.  По време на кандидатстудентската кампания за чужбина в звеното постъпват средно около 10 000 броя заявления и приблизително се издават такъв брой изготвени документи, което е три пъти повече от обичайното.

До този момент работното време на звеното е от 08:30 до 19:00 часа, което съвпада с установеното работно време на голяма част от работещите и създава неудобство и затруднения на потребителите за достъп до административните услуги, струпване на опашки в края на работния ден, както и риск от допускане на грешки при приемане на документи.

Министерството на образованието и науката се стреми да създава и осигурява условия за предоставяне на по-качествени и достъпни услуги, коментира вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Те са ориентирани към потребностите на гражданите и бизнеса чрез непрекъснато въвеждане на иновативни практики за усъвършенстване и оптимизиране на процесите по предоставяне на административни услуги, допълни тя. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“