СЪОБЩЕНИЕ НА МОН

Начало » Последни публикации

17.07.2013

Екипът за управление на проект BG 051 PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ информира за следните предстоящи обучения:

  • В периода 22.07.2013 г. – 26.07.2013 г. във Витоша Парк-Хотел /гр. София 1700, Студентски град 1, тел. 02 816 8888/ ще се проведе обучение за експерт-оценители по проект BG 051 PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Занятията ще стартират на 22.07.2013 от 13.30 часа, като регулярно след това ще се провеждат от 9 до 18 часа в определените дни. Задълженията и отговорностите на експерт-оценителите е да участват в оценителните и изпитни процедури; да подпомагат училищните екипи за преодоляване на установени нередности; да изготвят месечни доклади за извършената дейност до регионалния координатор с помощта на уеб-базиран инструментариум.
  • В периодите: от 19.08.2013 до 23.08.2013 г. и от 26.08.2013 до 30.08.2013 г. по същия проект в хотел „Банкя-Палас“, гр. Банкя ще се проведе обучение за мултипликатори. Занятията ще стартират на 19.08.2013 г от 13.30 часа и на 26.08.2013 г. от 13.30 часа, като през следващите дни те регулярно ще се провеждат от 9 до 18 часа. Мултипликаторите са специалисти по професионално обучение - директори и учители от професионалните гимназии. По предложение на РИО те се включват в процеса на обучение. Освен тази група в процеса на обучение ще бъдат привлечени и още 12 мултипликатори - експерти по професионално образование и обучение, които са предложени от партньорските организации. Задълженията и отговорностите на мултипликаторите е да провеждат обучение на консултанти в предприятията и училищата по въпросите на валидирането.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“