МОН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКТОРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Начало » Последни публикации

01.06.2016

МОН обявява конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2016/2017 година в следните чуждестранни университети:

  1. Сегедски университет, гр. Сегед, Унгария
  2. Загребски университет, гр. Загреб, Република Хърватия
  3. Университет „Мария Кюри-Сколодовска“, гр. Люблин, Полша
  4. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, гр. Киев, Република Украйна
  5. Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“, гр. Мелитопол, Република Украйна
  6. Виенски университет, гр. Виена, Република Австрия

Крайният срок за подаване на документи е 17 юни 2016 г. Подробна информация за изискванията на които следва да отговарят кандидатите и необходимите документи за кандидатстване може да намерите тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“