МОН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКТОРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Начало » Последни публикации

01.06.2016

МОН обявява конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2016/2017 година в следните чуждестранни университети:

  1. Сегедски университет, гр. Сегед, Унгария
  2. Загребски университет, гр. Загреб, Република Хърватия
  3. Университет „Мария Кюри-Сколодовска“, гр. Люблин, Полша
  4. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, гр. Киев, Република Украйна
  5. Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“, гр. Мелитопол, Република Украйна
  6. Виенски университет, гр. Виена, Република Австрия

Крайният срок за подаване на документи е 17 юни 2016 г. Подробна информация за изискванията на които следва да отговарят кандидатите и необходимите документи за кандидатстване може да намерите тук.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“