РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС

Начало » Последни публикации

03.06.2016

Резултатите от изпитите за VII клас по български език и литература и по математика са готови и и публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката или на страниците на регионалните инспекторати по образование.

Всеки ученик може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер  на http://7klas.mon.bg/

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“