МИНИСТЪР КУНЕВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО И ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА БЕЗ БИЗНЕСА

Начало » Последни публикации

03.06.2016

Професионалното и дуално образование в България не може да се реализира без помощта на бизнеса и общините. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на конференция „Да! На българската икономика“. В момента няма добро професионално образование в страната и това трябва да се промени. Затова е сериозен и проблемът с кадрите за бизнеса. Трябва най-накрая да срещнем пазара на труда с пазара на образование, подчерта министър Кунева.  Професионалното обучение не е атрактивно за учениците и техните родители. Причината е, че е по-лесно да станеш бакалавър за 3 години, отколкото да завършиш тежко професионално училище.

Меглена Кунева каза, че министерството е готово да работи, помага и да разчиства пътя пред бизнеса за промяна на ситуацията. В никакъв случай не искаме да създаваме административни пречки, допълни тя.

Промените в Закона за професионалното образование и обучение бяха одобрени тази сряда от Министерския съвет. Те касаят промени в рамковите програми за ученици и за лица, навършили 16 години по отношение на входящо минимално образователно и квалификационно равнище, продължителност на обучението и изходящо образователно и квалификационно равнище. Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове и учебните програми. Определят се целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променя се съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т.ч. и на практическото обучение в реална работна среда. Сред едно от важните неща е разширяването на функциите на общините по отношение на откриването, преобразуването, промяната и закриването на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както и назначаването на директори на общинските професионални колежи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“