МИНИСТЪР КУНЕВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО И ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА БЕЗ БИЗНЕСА

Начало » Последни публикации

03.06.2016

Професионалното и дуално образование в България не може да се реализира без помощта на бизнеса и общините. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на конференция „Да! На българската икономика“. В момента няма добро професионално образование в страната и това трябва да се промени. Затова е сериозен и проблемът с кадрите за бизнеса. Трябва най-накрая да срещнем пазара на труда с пазара на образование, подчерта министър Кунева.  Професионалното обучение не е атрактивно за учениците и техните родители. Причината е, че е по-лесно да станеш бакалавър за 3 години, отколкото да завършиш тежко професионално училище.

Меглена Кунева каза, че министерството е готово да работи, помага и да разчиства пътя пред бизнеса за промяна на ситуацията. В никакъв случай не искаме да създаваме административни пречки, допълни тя.

Промените в Закона за професионалното образование и обучение бяха одобрени тази сряда от Министерския съвет. Те касаят промени в рамковите програми за ученици и за лица, навършили 16 години по отношение на входящо минимално образователно и квалификационно равнище, продължителност на обучението и изходящо образователно и квалификационно равнище. Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове и учебните програми. Определят се целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променя се съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т.ч. и на практическото обучение в реална работна среда. Сред едно от важните неща е разширяването на функциите на общините по отношение на откриването, преобразуването, промяната и закриването на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както и назначаването на директори на общинските професионални колежи.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“