В МОН БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ЗА IV И VII КЛАС

Начало » Последни публикации

03.06.2016

Нашата цел е да направим образованието работещо, за да бъдат децата готови за предизвикателствата на днешния ден. Предстои ни да анализираме резултатите. Има училища, които са се справили отлично, други – не. Днес ви представяме само резултатите, тепърва предстои да направим задълбочен анализ. Задачата ни е да вземем мерки там, където има нужда от подкрепа за преодоляване на пропуските. Това ще стана от новата учебна година в проекта „Твоят час“ на ОП НОИР, където ще има специален модел за преодоляване на пропуски на учениците със слаби резултати. Но най-важното е да подготвим нов държавен стандарт за външното оценяване, който произтича от Закона за предучилищното и училищното образование.

Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при представянето на резултатите  за IV и VII клас днес.

Четвъртокласниците най-успешно са се справили с националното външно оценяване по предмета „Човекът и обществото“, като средната постижимост за страната е 78,64 %. По български език и литература средният резултат е 67,65 %, по математика - 67,70 %, а по „Човекът и природата“ – 74,95 %.

На изпита по български език и литература за VII клас са се явили 53 579 ученици, като 39 306 от тях са работили и по втория модул, който не е задължителен.  Отлични оценки са получили 2523 ученици, а слаби – 759 ученици. 9481 са слабите оценки при учениците, работили само върху първия модул. През 2014 г. слабите оценки са били 9805, а през 2015 г. – 8154.

На изпита по математика са се явили 53 212 ученици, като 32 044 от тях са работили и по втория модул. Отличните оценки са 1127, а слабите – 3881.  По първия модул са получени 17 983 слаби оценки. Тези резултати също са съизмерими с минали години. През 2014 г. слабите оценки за първия модул са били 12 824, а през 2015 г. – 14 939.

Разликата в броя на слабите оценки на учениците, работили само по първия модул и на тези, които са решавали и задачи от втория, може да се обясни с възможността допълнителни точки да са получени от вярно решение на задачи от допълнителния модул, обясни министър Кунева. Очевидно е, че е нужна смяна на модела, резултатите доказват, че е необходимо въвеждане на нов регламент за приема в училище вVIII клас, допълни тя.

Скалата за оценяване на първия модул тази година е 16 точки за среден, а 65 за отличен. При вярно решен втори модул се добавят още 35 точки. Общо 100 точки може да получи ученик, успешно решил и двата модула.

Оценката от първия модул се включва като текуща оценка за ученика по решение на учителя. С резултатите от изпитите по български език и литература и по математика учениците ще могат да кандидатстват за прием в държавни и общински училища след VII клас, ако оценката по всеки предмет е поне 3.00. Документи за участие в първия етап на класиране се подават от 16 до 21 юни 2016 г. вкл. в училищата гнезда, определени от регионалните инспекторати по образование.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“