94 УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП ЗА ВИСОКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Начало » Последни публикации

10.06.2016

Министерството на образованието и науката отпуска допълнителни средства на 94 училища от цялата страна за постигнати много добри образователни резултати. Парите се предоставят на основание на правителствено постановление от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Средствата са целеви за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап., т.е. от IX до XII клас. Училищните ръководства ще разработят критериите, според които ще се разпределят стипендиите между учениците.

Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години.

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии, може да видите тук.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“