ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА МОЛДОВА

Начало » Последни публикации

14.06.2016

Заместник-министърът на образованието и науката Красимир Киряков проведе работна среща с министъра на образованието на Молдова Корина Фусу и с нейния заместник Василе Марина в рамките на двудневното си посещение в Молдова. Основна тема на разговорите бе ползотворното и активно сътрудничество в областта на образованието и търсенето на оптимални варианти за бъдещото развитие и утвърждаване на Тараклийския държавен университет като привлекателно висше училище в региона. В областта 2/3 от населението са с български корени.

През първия ден на посещението си Киряков посети и Тараклийския университет, който е основан през 2004 г. на основание междуправителствено споразумение между България и Молдова и е финансиран от двете държави. Той проведе среща с доц. Мария Паслар, ректор на университета, и с академичното ръководство, с които обсъди текущото състояние на висшето училище, преподаваните академични дисциплини и образователната дейност сред българската общност в региона. Дискутирани бяха и възможностите за бъдещото развитие на Тараклийския университет в контекста на демографските проблеми на региона, въвеждане на нови учебни дисциплини, които да привлекат повече студенти и пр. Българската делегация разгледа и материалната база на университета.

Със средства, отпуснати от българското правителство в рамките на програмата за помощ за развитие, които България предоставя като член на ЕС, е ремонтиран покривът на Тараклийския университет и е санирано студентското общежитие. Молдова е включена в списъка на приоритетните държави, на които се оказва помощ за развитие. По тази линия са отделени 275 хил. евро за реализация на проекти за подобряване на условията на живот, включително и на социалната инфраструктура за Тараклийския район.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“