ОТ УТРЕ ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД VII КЛАС

Начало » Последни публикации

15.06.2016

От утре (16 юни 2016 г.) започва подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен VII клас.

Документите, които учениците подават в определените от РИО училища гнезда, включват:

  • заявление  за участие в класиране с подредени желания по образец;
  • удостоверение за завършен VII клас /копие и оригинал/;
  • служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул  (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област);
  • копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия).

Класирането се извършва електронно и списъците с приетите ученици на първи етап на класиране се обявяват до 27 юни 2016 г.

Записването на приетите в първото класиране или подаването на заявления за участие във втори етап на класиране е от 28 до 30 юни 2016 г.

Повече информация може да се намери на сайтовете на съответните регионални инспекторати по образованието (РИО).

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“