НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАТРИАРХ НЕОФИТ БЛАГОСЛОВИ УЧИТЕЛСКИЯ СЪБОР

Начало » Последни публикации

18.06.2016

Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит благослови Националния учителски събор, който ще се проведе утре в зала „Арена Армеец“. В поздравление до министъра на образованието и науката Меглена Кунева Негово Светейшество посочва, че служението на учителите винаги е било на почит в нашата страна, защото в техния просветителски труд се разкриват високите духовни идеали на Българското възраждане. Ето пълния текст на приветствието:

     † Н Е О Ф И Т

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

ДО

Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

СКЪПИ ТРУЖЕНИЦИ НА ДУХОВНАТА НИВА НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД,

Обръщаме се към Вас с най-искрени чувства на признателност и уважение за високоморалната мисия, която имате и неуморния труд, който полагате за образованието и духовното просвещение на българските деца и младежи.

Служението на учителите винаги е било на почит в нашата родина, защото в техния просветителски труд се разкриват високите духовни идеали на Българското възраждане и грижата за бъдещето на нацията ни.

От вашите трудове, от любовта, която влагате в работата си, зависи бъдещето на нашата страна и на човечеството. От вас зависи учениците да придобият не само знания, а и нужните им нравствени критерии, за да станат достойни личности и граждани на България, да са истински полезни и ценни за своите близки и обществото.

Образователната система е призвана да помага на човека да придобие нужните му познания, за да се ориентира в заобикалящия го свят и да намери своето място в него. Но само по себе си придобиването на знания не прави човека и живота му пълноценен, достоен, щастлив. Човек може да има много знания, да бъде високообразован и същевременно да остане неспособен да изгражда дълбоки и искрени отношения на взаимно доверие и любов, да не знае кой е той, защо и как да живее, за да бъде животът му смислен и значим.

Хилядолетия наред човечеството е имало свой относително устойчив морален кодекс и общоприети нравствени правила. Днес като че ли се прави всичко, за да се отмени този нравствен закон, чиято основа са 10-те Божии заповеди и най-висшата християнска заповед: за любовта към Бога и към всеки човек.

Без ясни ориентири човек много лесно може да се изгуби в днешното необятно море от информация и във все по-размиващите се нравствени категории. Без духовно-нравствени ценности и идеали, като любов към ближния, честност, взаимопомощ, трудолюбие, патриотизъм,  не могат да се изграждат цялостни личности и добри граждани. Не можеш да станеш добър гражданин на страната и член на обществото, ако не знаеш и не спазваш дадените от Бога заповеди: „не убивай”, „не кради”, „почитай баща си и майка си...”, които са еднакво валидни и за вярващи, и за невярващи.

Трудности има във всяка професия, във всяко служение, но любовта, с която пристъпваме към своето служение, прави проблемите лесно преодолими. Отправяме молитва Бог да ви укрепява и вдъхновява в това ваше свещено дело! Да ви удостои да усетите радостта от добрите плодове, които дава словото, посято в душите на вашите възпитаници, ако това слово е оживотворено от духа на правдата и любовта. Да ви даде да видите истински достойни люде, израснали под вашите всеотдайни грижи!

А на учениците молитвено благопожелаваме Бог да всели в тях духа на премъдростта и на познанието, да ги запази в душевна чистота, да укрепи волята им, за да напредват в придобиването на душеспасителни знания и висока нравственост.

С отеческо благословение,

Неофит Патриарх Български и митрополит Софийски

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“