ОТСТРАНИХА ИЗЦЯЛО ПРОБЛЕМИ СЪС СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В 88 УЧИЛИЩА В СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

10.07.2013

Проблеми със спортните площадки в 345 училища в страната констатира проверката, разпоредена от министъра на образованието Анелия Клисарова, и проверките, извършени от регионалните инспекторати по образованието към МОН. За отстраняването на констатациите са набелязани конкретни мерки и срокове.

Към 28.06.2013 г. изцяло отстранени са проблемите в 88 училища. В 13 училища се работи по констатираните проблеми и в зависимост от естеството на работата са определени срокове за тяхното отстраняване. Частично са отстранени проблемите в 71 училища.

Директорите на училищата с констатирани неизправности са уведомили съответните институции, които имат конкретни задължения за осигуряване на безопасни условия на спортните площадки и съоръжения. Някои училища са укрепили или премахнали със собствени средства неизправни спортни съоръжения в дворовете на училищата. Със съдействие на електроразпределителните дружества са проведени замервания на ел. съоръжения и са обезопасени или отстранени такива, които са били потенциално опасни. Продължават огледите в училищата от комисии, определени от кметовете на общините, за набелязване на конкретни ремонтни дейности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“