ОТСТРАНИХА ИЗЦЯЛО ПРОБЛЕМИ СЪС СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В 88 УЧИЛИЩА В СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

10.07.2013

Проблеми със спортните площадки в 345 училища в страната констатира проверката, разпоредена от министъра на образованието Анелия Клисарова, и проверките, извършени от регионалните инспекторати по образованието към МОН. За отстраняването на констатациите са набелязани конкретни мерки и срокове.

Към 28.06.2013 г. изцяло отстранени са проблемите в 88 училища. В 13 училища се работи по констатираните проблеми и в зависимост от естеството на работата са определени срокове за тяхното отстраняване. Частично са отстранени проблемите в 71 училища.

Директорите на училищата с констатирани неизправности са уведомили съответните институции, които имат конкретни задължения за осигуряване на безопасни условия на спортните площадки и съоръжения. Някои училища са укрепили или премахнали със собствени средства неизправни спортни съоръжения в дворовете на училищата. Със съдействие на електроразпределителните дружества са проведени замервания на ел. съоръжения и са обезопасени или отстранени такива, които са били потенциално опасни. Продължават огледите в училищата от комисии, определени от кметовете на общините, за набелязване на конкретни ремонтни дейности.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“