ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ КУНЕВА ПРЕД УЧИТЕЛСКИЯ СЪБОР: ЩЕ СЕ БОРЯ В СЛЕДВАЩИЯ БЮДЖЕТ ПАРИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ДА СА МНОГО ПОВЕЧЕ

Начало » Последни публикации

19.06.2016

Сега, когато започват разговорите за бюджета за догодина, ще се боря в него, а и през следващите години, парите за образование в България да са повече. Още днес след приключването на събора ще подпишем Колективния трудов договор, с който този ангажимент ще стане факт. Това заяви днес пред делегатите на Националния учителски събор вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. 

В договора ще бъде разписано, че министерството и синдикатите заедно ще се борят за 10 % увеличение на работните заплати на учителите от 01.01.2017 г. Други акценти в договора ще бъдат увеличение на заплащането на Часа на класа на 30 лева от началото на следващата година, каквото е предложението на МОН, както и увеличаване на обезщетението при пенсиониране на 10 работни заплати на 1 август и на 10 заплати и половина от 1 януари 2017г.

Вицепремиерът каза още, че водещите финансови политики за МОН ще са поддържане на средната учителска заплата над средната за страната; изпреварващо увеличаване на минималната учителска заплата и подобряване системата за квалификация на учителите. МОН предстои да одобри и въведе мерки за ангажиране на учителите, придобили право на пенсия, в  дейности, които позволяват облекчена натовареност. Една такава програма ще даде възможност за поетапно преминаване от активна трудова възраст към пенсионен живот и използване на потенциала на учителите от тази група. Също така МОН ще подпомогне усилията на детските градини и общините за обхващане на децата в предучилищна възраст и има амбицията за изпреварващо увеличаване на  възнагражденията на заетите  в детските градини, предвид изоставането им от тези в училищата, каза още вицепремиерът.

Убедена съм, че няма проблем в съвременната политика и публичен живот – не само у нас и в ЕС, но и по света, който да не може да се реши през образованието. Затова държавата трябва да гарантира подкрепа – финансова и стратегическа – и за учителя, и за най-амбициозните цели на образованието, категорична беше тя.  По думите й образованието е въпрос и на национална сигурност, защото само то може да гарантира просперираща икономика и здраво и мирно общество. Тя оцени високо обявеното вчера от минисътра на финансите - че централен приоритет на бюджета за 2017 година ще бъде образованието.

Кунева очерта като свой приоритет връщането на авторитета на учителската професия. Вицепремиерът посочи двете основни цели на събора, но и на министерството по принцип. Първата е учителят да е в центъра на образователната система като неин гръбнак, което означава да повишим значително общественото признание и репутацията на учителската професия и да поставим образованието в центъра на стратегическото развитие на страната. А втората - да се отвори системата към нуждите на обществото, за общи политики с общините и местната власт, бизнеса, научните центрове и университетите. Образованието дава перспективите пред обществото, конкурентността на държавата в ЕС и света, база на развитието на бизнеса и основа за реализация и щастие на личността, каза образователният министър.

Кунева открои и част от големите проблеми пред образователната система в страната: демографската криза, водеща до закриване на цели училища, ранното отпадане от училище, големият брой деца, чийто майчин език не е българският, отсъствието на много родители от процеса на порастване на децата им и разтварящата се разлика между профилираните гимназии в големите градове и някои професионални гимназии.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“