ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ОСИГУРЯВА СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СТАТУТА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ

Начало » Последни публикации

19.06.2016

 За първи път образованието има Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Парите за осигуряване на качествено образование са тук. Тук в голяма степен е ресурсът, който ще повиши и статута на професията.

С тези думи заместник-министър Диян Стаматов се обърна към учителите в зала „Арена Армеец“, след като накратко им представи новостите в закона, свързани с автономията на училищата, със свободата на учителя да избира учебници и начина да преподава материала.

За нас, учителите, както и за всеки човек, е много важен въпросът за кариерното развитие, за перспективата, която имаме. Новите стандарти дават повече възможности, защото не го обвързват само с годините учителски стаж, заяви зам.-министърът. Той обясни, че вече ще са важни и получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането. Вярваме, че това е стимул, защото усилията и труда се възнаграждават, каза още Стаматов. Той обясни, че новите стандарти позволяват на всеки 4 години учителите да имат по 48 академични часа, за да се включват в програми на висши училища, специализирани обслужващи звена, научни и обучителни организации. Предвиждат се още 16 академични часа за квалификация в самата институция. Това е вашето време, времето за учене през целия живот, използвайте го, призова зам.-министърът.

Той обясни, че средства за квалификация са предвидени като дял в годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

Извън тези средства по бюджета и тази година има национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“. С бюджет от 600 000 лв. се предвижда квалификация на 25 000 души.

Заместник-министърът подчерта, че новото при средствата за квалификация е, че са одобрени две операции от ОП НОИР, насочени към повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

Първата е с бюджет 20 млн. лева и предвижда обучение на 17 000 души, от които 2 000 на възраст до 34 години.  Втората е за повишаване на капацитета на учителите за работа в мултикултурна среда с бюджет 5 млн. лв. под формата на грантови схеми от 50 000 до 100 000 лв. Тук е заложено обучение на 2 000 души.

Договорените средства до май 2016 г. по конкретни операции, които имат пряка връзка с безвъзмездно подпомагане на учители и ученици, вече са общо 88 млн. лв.

Зам.-министър Стаматов обясни, че по първата ос на ОП НОИР „Образование и учене през целия живот” са предвидени 7,5 млн лв. за „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Той допълни, че предстои  финализиране на три процедури на обща стойност 185 млн. лв., като най-голямата е за 140 млн. лв. за проекта „Твоят час”. Целта е той да стартира от следващата учебна година. В него има средства както за НПО-та, така и за  учителите за извънкласни дейности или допълнителна подготовка по предмети, в които има нужда.

Стандартите предвиждат и подкрепа на младите специалисти, защото вие най-добре си спомняте какво е да влезеш в класната стая веднага след университета, посочи заместник-министър Стаматов и отбеляза, че се предвижда  новоназначените учители да имат наставници, да бъдат назначавани за класни ръководители, да водят часове по допълнителна подготовка или занимания по интереси, за да могат по-бързо да се адаптират.

Средствата ги има, каза Диян Стаматов и акцентира върху активността на директорите и учителите, защото за да стигнат до тях е необходимо да са изключително проактивни, да участват, да търсят, да готвят проекти. Проектите са изключително добър начин за вдигане на качеството на образованието във всяко училище, допълни заместник-министърът. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“